Търсене

Поръчка №ДатаПредметСума(без ДДС), лв.ДДС, лв.Обща сума, лв.Срок за подаване на офертиДата на отварянеВръзка към сайта на АОПОбект на процедуратаВид процедураСтатусФайловеПреписка
00169-2019-003604.11.2019„Изработка и доставка на информационни и промоционални материали в изпълнение на проект „Функциониране на Областен информационен център Ловеч 2019-2021 г. и изработване на рекламни материали за нуждите на Община Ловеч за 2019 г.“29677.005935.4035612.4009.12.2019 17:3010.12.2019 10:00АОПУслугаОткрита процедураОтворенаПреписка
00169-2019-003514.10.2019„Извършване на ангажимент за договорени процедури във връзка с проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч - етап 3“4000.00800.004800.0012.11.2019 17:3013.11.2019 10:00АОПУслугаОткрита процедураОтворенаПреписка
00169-2019-003407.10.2019„Проектиране и изпълнение на строителството във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на гр. Ловеч – етап 2“2883750.00576750.003460500.0019.11.2019 17:3020.11.2019 10:00АОПСтроителствоОткрита процедураОтворенаПреписка
909285326.09.2019„Доставка на специализирани контейнери за битови отпадъци тип „БОБЪР“ 1,1 куб. м.”.45687.509137.5054825.0015.10.2019 18:0016.10.2019 10:00АОПДоставкаСъбиране на оферти с обяваОтворенаПреписка
00169-2019-003316.09.2019„Подробно архитектурно заснемане и фотодокументация на жилищна сграда – кв. „Вароша“, ул. „Васил Левски“ №34, УПИ II, кв. 230, ПИ 43952.515.278 по КККР на гр. Ловеч“1300.00260.001560.0026.09.2019 17:0027.09.2019 10:00УслугаДоговаряне без предварително обявлениеВъзложенаПреписка
00169-2019-003204.09.2019„Доставка на офис оборудване по Проект BG05M9OP001-2.040-0012 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Ловеч“833.34166.671000.0111.09.2019 14:0011.09.2019 14:00АОПДоставкаДоговаряне без предварително обявлениеИзпълненаПреписка
00169-2019-003103.09.2019„Изготвяне на работни инвестиционни проекти за изграждане на Улично, алейно и парко осветление“4000.00800.004800.0017.09.2019 14:0017.09.2019 14:00АОПУслугаДоговаряне без предварително обявлениеВъзложенаПреписка
00169-2019-003003.09.2019„Изпълнение на строително монтажни работи за частично преустройство и пристрояване на съществуваща училищна сграда на ГЧЕ „Екзарх Йосиф I“, гр. Ловеч“ 1105866.00221173.201327039.2007.10.2019 18:0008.10.2019 10:00АОПСтроителствоОткрита процедураОтворенаПреписка
00169-2019-002927.08.2019„Осигуряване на мерки за информация и комуникация по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Ловеч“ - рекламни материали“585.00117.00702.0030.08.2019 14:0030.08.2019 14:00АОПУслугаДоговаряне без предварително обявлениеВъзложенаПреписка
00169-2019-002801.08.2019"Реставрационни дейности на Паметници"14293.002858.6017151.6002.09.2019 18:0003.09.2019 10:00АОПСтроителствоОткрита процедураОтворенаПреписка
00169-2019-002729.07.2019„Извършване на обществена услуга за превоз на пътници по междуселищна автобусна линия Плевен – Ловеч от утвърдената Републиканска транспортна схема от квотата на Община Ловеч по приложени маршрутни разписания”63875.0012775.0076650.0003.09.2019 18:0004.09.2019 10:00АОПУслугаОткрита процедураОтворенаПреписка
00169-2019-002625.07.2019„Доставка на моторни превозни средства за нуждите на Община Ловеч“251395.0050279.00301674.0026.08.2019 18:0027.08.2019 10:00АОПДоставкаОткрита процедураВъзложенаПреписка
00169-2019-002519.07.2019„Зимно поддържане на общинска пътна мрежа и улична мрежа села, община Ловеч 2019-2021“399500.0079900.00479400.0021.08.2019 18:0022.08.2019 10:00АОПУслугаОткрита процедураВъзложенаПреписка
00169-2019-002404.07.2019„Доставка на офис оборудване по Проект BG05M9OP001-2.040-0012 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Ловеч“833.34166.671000.0106.08.2019 18:0007.08.2019 10:00АОПДоставкаОткрита процедураПрекратенаПреписка
00169-2019-002328.06.2019„Избор на консултант за извършване на оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор с инвеститорски функции при изпълнение на проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч - етап 3“ на Община Ловеч, финансиран по ПО 1 на ОПРР 2014-2020 г.“ 26014.005202.8031216.8030.07.2019 18:0031.07.2019 10:00АОПУслугаОткрита процедураОтворенаПреписка
00169-2019-002217.06.2019Инженеринг – проектиране, извършване на строителни и монтажни работи и осъществяване на авторски надзор по проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч - етап 3“, финансиран по ПО 1 на ОПРР 2014-2020 г.855501.00171100.201026601.2007.08.2019 18:0008.08.2019 10:00АОПСтроителствоОткрита процедураОтворенаПреписка
00169-2019-002103.06.2019Ремонт на ретензионен басейн “Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Ловеч, Летница и Угърчин45142.009028.4054170.4010.07.2019 18:0011.07.2019 10:00АОПСтроителствоОткрита процедураПрекратенаПреписка
00169-2019-002003.06.2019Осигуряване на мерки за информация и комуникация по проекти, изпълнявани от община Ловеч и изготвяне на печатни и рекламни материали за нуждите на Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев“ гр. Ловеч8556.001711.2010267.2008.07.2019 18:0009.07.2019 10:00АОПУслугаОткрита процедураВъзложенаПреписка
129.05.2019„Приготвяне и доставяне на храна в готов вид за лицата, ползващи социални услуги от типа „Център за настаняване от семеен тип“, „Дом за стари хора „Върбовка“, „Дом за пълнолетни лица с физически увреждания – с. Сливек“70000.0014000.0084000.0030.05.2019 10:0030.05.2019 10:00УслугаПокана до определени лицаВъзложенаПреписка
00169-2019-001920.05.2019„Ремонт улици и алеи, община Ловеч“425747.0085149.40510896.4024.06.2019 18:0025.06.2019 10:00АОПСтроителствоОткрита процедураВъзложенаПреписка