Търсене

Поръчка №ДатаПредметСума(без ДДС), лв.ДДС, лв.Обща сума, лв.Срок за подаване на офертиДата на отварянеВръзка към сайта на АОПОбект на процедуратаВид процедураСтатусФайловеПреписка
00169-2020-001230.03.2020„Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: Допълнително водоснабдяване на с. Радювене от водоснабдителна група „Черни Осъм” 1306868.00261373.601568241.6011.05.2020 18:0012.05.2020 10:00АОПСтроителствоОткрита процедураОтворенаПреписка
00169-2020-001123.03.2020„Реконструкция и рехабилитация, включително въвеждане на енергоспестяващи осветление на ул. „Баховска шосе“ гр. Ловеч“1306493.00261298.601567791.6029.04.2020 18:0030.04.2020 10:00АОПСтроителствоОткрита процедураОтворенаПреписка
00169-2020-001023.03.2020„Упражняване на строителен надзор (съгласно чл. 166, ал.1, т.1 от ЗУТ) по време на строителството, изготвяне на Технически паспорт на строежи и упражняване на Инвеститорски контрол на строежи в гр. Ловеч“54000.0010800.0064800.0027.04.2020 18:0028.04.2020 10:00АОПУслугаОткрита процедураОтворенаПреписка
00169-0020-000919.03.2020„Избор на консултант за упражняване на строителен надзор с инвеститорски функции при изпълнение на СМР по проект „Рехабилитация и нови пространствени решения на площад „Свобода“ гр. Ловеч“, финансиран по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“11000.002200.0013200.0021.04.2020 17:3022.04.2020 10:00АОПУслугаОткрита процедураОтворенаПреписка
00169-2020-000828.02.2020„Извършване на СМР за обект „Рехабилитация и нови пространствени решения на пл. „Свобода“ гр. Ловеч“738714.86147742.97886457.8324.04.2020 18:0027.04.2020 10:00АОПСтроителствоОткрита процедураОтворенаПреписка
00169-2020-000727.02.2020„Доставка на канцеларски материали, хартия, консумативи и формуляри за Община Ловеч”307257.5361451.51368709.0408.04.2020 18:0009.04.2020 10:00АОПДоставкаОткрита процедураОтворенаПреписка
00169-2020-000617.02.2020„Извършване на ангажимент за договорени процедури във връзка с проекти изпълнявани от Община Ловеч“8000.001600.009600.0023.03.2020 17:3024.03.2020 10:00АОПУслугаОткрита процедураОтворенаПреписка
00169-2020-000507.02.2020„Осигуряване на мерки за информация и комуникация по проект„Рехабилитация и нови пространствени решения на площад „Свобода“, гр. Ловеч“5000.001000.006000.0012.03.2020 17:3013.03.2020 10:00АОПУслугаОткрита процедураОтворенаПреписка
00169-2020-000428.01.2020Извършване на Авторски надзор по време на строителството на: „Частично преустройство и пристрояване на съществуваща училищна сграда“ Административен адрес на обекта: гр. Ловеч, ул. „Цар Шишман“ №7 Профилирана езикова гимназия „Екзарх Йосиф I“ – Ловеч 16250.003250.0019500.0007.02.2020 12:0007.02.2020 16:00АОПУслугаДоговаряне без предварително обявлениеВъзложенаПреписка
00169-2020-000324.01.2020„Доставка на материали за поддръжка и ремонт на общински сгради“599481.00119896.20719377.2004.03.2020 17:3005.03.2020 10:00АОПДоставкаОткрита процедураОтворенаПреписка
00169-2020-000222.01.2020Извършване на авторски надзор по време на: „Реконструкция и рехабилитация, вкл. въвеждане на енергоспестяващо осветление на ул. "Крайречна", гр. Ловеч“,13907.002781.4016688.4030.01.2020 18:0031.01.2020 10:00АОПУслугаДоговаряне без предварително обявлениеВъзложенаПреписка
00169-2020-000120.01.2020„Оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор с инвеститорски функции при изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на гр. Ловеч – етап 2 ”75672.3015134.4690806.7624.02.2020 17:3025.02.2020 10:00АОПУслугаОткрита процедураОтворенаПреписка
00169-2019-003813.12.2019„Извършване на Строителен надзор (съгласно чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ), изготвяне на Tехнически паспорт и упражняване на Инвеститорски контрол на строеж: „Частично преустройство и пристрояване на съществуваща училищна сграда“, Административен адрес на обекта: гр. Ловеч, ул. „Цар Шишман“ №7, Профилирана езикова гимназия „Екзарх Йосиф I“ – Ловеч“24033.004806.6028839.6014.01.2020 17:3015.01.2020 10:00АОПУслугаОткрита процедураОтворенаПреписка
00169-2019-003704.12.2019„Ремонт пътна настилка общинска пътна мрежа, община Ловеч“ 43972.008794.4052766.4018.12.2019 14:0018.12.2019 14:00АОПСтроителствоДоговаряне без предварително обявлениеВъзложенаПреписка
00169-2019-003604.11.2019„Изработка и доставка на информационни и промоционални материали в изпълнение на проект „Функциониране на Областен информационен център Ловеч 2019-2021 г. и изработване на рекламни материали за нуждите на Община Ловеч за 2019 г.“29677.005935.4035612.4009.12.2019 17:3010.12.2019 10:00АОПУслугаОткрита процедураВъзложенаПреписка
00169-2019-003514.10.2019„Извършване на ангажимент за договорени процедури във връзка с проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч - етап 3“4000.00800.004800.0012.11.2019 17:3013.11.2019 10:00АОПУслугаОткрита процедураПрекратенаПреписка
00169-2019-003407.10.2019„Проектиране и изпълнение на строителството във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на гр. Ловеч – етап 2“2883750.00576750.003460500.0019.11.2019 17:3020.11.2019 10:00АОПСтроителствоОткрита процедураОтворенаПреписка
909285326.09.2019„Доставка на специализирани контейнери за битови отпадъци тип „БОБЪР“ 1,1 куб. м.”.45687.509137.5054825.0015.10.2019 18:0016.10.2019 10:00АОПДоставкаСъбиране на оферти с обяваВъзложенаПреписка
00169-2019-003316.09.2019„Подробно архитектурно заснемане и фотодокументация на жилищна сграда – кв. „Вароша“, ул. „Васил Левски“ №34, УПИ II, кв. 230, ПИ 43952.515.278 по КККР на гр. Ловеч“1300.00260.001560.0026.09.2019 17:0027.09.2019 10:00УслугаДоговаряне без предварително обявлениеВъзложенаПреписка
00169-2019-003204.09.2019„Доставка на офис оборудване по Проект BG05M9OP001-2.040-0012 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Ловеч“833.34166.671000.0111.09.2019 14:0011.09.2019 14:00АОПДоставкаДоговаряне без предварително обявлениеИзпълненаПреписка