Данни за поръчка
Предмет
Поръчка № Дата Обект на процедурата Вид процедурата Статус
Срок за подаване на оферти Дата на отваряне Стойност без ДДС, лв. ДДС, лв. Стойност с ДДС, лв.
Прикачени файлове
ОписаниеИме на файлаДатаИзтегли
Обявление за поръчкаОбявление за поръчка.pdf08.06.2020
Решение за откриване на процедураРешение за откриване на процедура.pdf08.06.2020
ЕЕДОПespd-request (4).zip09.06.2020
Техническа спецификацияТехническа_спецификация.pdf09.06.2020
Проект на договорПроект на Договор.docx09.06.2020
ДокументацияДокументация_обследване_ЕЕ.doc09.06.2020
ОбразциОбразци.docx09.06.2020
Протокол 1 по чл.54 от ППЗОПprotokol1 (з).pdf27.07.2020
Съобщение по чл.57, ал.3 ППЗОПСъобщение по чл.57, ал.3 ППЗОП.pdf31.08.2020
Протокол - технически предложенияprotokol_tehn_predlojeniq.pdf14.10.2020
Протокол - ценови предложенияprotokol_cenovi_predlojenia.pdf14.10.2020
Решение 058reshenie_058 (1).pdf14.10.2020
Докладdoklad (3).pdf14.10.2020
Обявление възлаганеОбявление за в.п. ЦНСТ.pdf19.11.2020
ДВ-827 ОП 1ДВ-827 з..pdf19.11.2020
ДВ-828 ОП 2ДВ-828 з..pdf19.11.2020
ДВ-829 ОП 3ДВ-829 з..pdf19.11.2020
ДВ-830 ОП 4ДВ-830 з..pdf19.11.2020