Данни за поръчка
Предмет
Поръчка № Дата Обект на процедурата Вид процедурата Статус
Срок за подаване на оферти Дата на отваряне Стойност без ДДС, лв. ДДС, лв. Стойност с ДДС, лв.
Прикачени файлове
ОписаниеИме на файлаДатаИзтегли
Решение за откриванеРешение_за_откриване_на_процедура.pdf26.05.2020
ОбявлениеОбявление за поръчка.pdf26.05.2020
ЕЕДОПespd-request.zip27.05.2020
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАdokumentaciq.doc27.05.2020
ОБРАЗЦИ Образци.docx27.05.2020
техническа спецификацияТехническа_спецификация.pdf27.05.2020
схема-кухняРазгъвки кухня.pdf27.05.2020
спецификация дограмаСпецификация_дограми_и_врати_за_монтаж.pdf27.05.2020
проект на договорproekt na dogovor.docx27.05.2020
образци КССобразци КСС.rar27.05.2020
ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ.54, АЛ.7 ОТ ППЗОПprot_dein залич.pdf13.07.2020
съобщение цени съобщение цени.pdf25.08.2020
ДОКЛАДДОКЛАД_ заличена.pdf09.09.2020
ПРОТОКОЛ ЦЕНИПРОТОКОЛ_ЦЕНОВИ_ПРЕДЛОЖЕНИЯ.pdf09.09.2020
ПРОТОКОЛ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯПРОТОКОЛ_ТЕХНИЧЕСКИ_ПРЕЛОЖЕНИЯ.pdf09.09.2020
РЕШЕНИЕ ИЗПЪЛНИТЕЛРЕШЕНИЕ_051.pdf09.09.2020
ДОГОВОР ОП 2ДОГОВОР_ОП2.pdf29.10.2020
ДОГОВОР ОП1ДОГОВОР ОП1.pdf29.10.2020
ДОГОВОР ОП 3ДОГОВОР ОП3.pdf29.10.2020
Обявление за възл. пор. ob deiv.pdf29.10.2020
ДОГОВОР ОП 4ДОГОВОР_ОП4.pdf29.10.2020
бявление_приключен_договор_ОП_3Обявление_приключен_договор_ОП_3 доставка.pdf28.07.2021
Обявление_приключен_договор_ОП_1Обявление_приключен_договор_ОП_1 доставка.pdf28.07.2021
Обявление за приключване ОП-2.pdfОбявление за приключване ОП-2.pdf14.10.2021
Обявление за приключване ОП-4.pdfОбявление за приключване ОП-4.pdf14.10.2021