Данни за поръчка
Предмет
Поръчка № Дата Обект на процедурата Вид процедурата Статус
Срок за подаване на оферти Дата на отваряне Стойност без ДДС, лв. ДДС, лв. Стойност с ДДС, лв.
Прикачени файлове
ОписаниеИме на файлаДатаИзтегли
Решение Решение.pdf23.03.2020
обявление обявление.pdf23.03.2020
КСС Баховско шосе Баховско шосе.xlsx24.03.2020
образци obrazci.docx24.03.2020
техническа спецификация Tech_Spesif_Bahovsko.docx24.03.2020
документация dokumentaciq.doc24.03.2020
ИП БАХОВСКО ШОСЕ Баховско шосе.txt24.03.2020
ЕЕДОПespd-request ЕЕДОП.zip24.03.2020
проект на договорпроект на договор.doc24.03.2020
Решение за промяна срокreshenie 973381.pdf27.04.2020
Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОППРОТОКОЛ.pdf01.12.2020
Решение за прекратяванеРешение за прекратяване.pdf14.06.2021
Обявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка.pdf02.07.2021