Данни за поръчка
Предмет
Поръчка № Дата Обект на процедурата Вид процедурата Статус
Срок за подаване на оферти Дата на отваряне Стойност без ДДС, лв. ДДС, лв. Стойност с ДДС, лв.
Прикачени файлове
ОписаниеИме на файлаДатаИзтегли
Обявление за поръчкаобявление.pdf02.03.2020
Решение за откриване на процедурарешение 015-28.02.2020.pdf02.03.2020
проект на договорdogovor proekt.doc04.03.2020
Инвестиционен проект и РСИП заличени.rar04.03.2020
ОБРАЗЦИobrazci.docx04.03.2020
еедопespd-request.zip04.03.2020
техническа спецификацияТехническа спецификация.pdf04.03.2020
документация за обществена поръчкаdokumentaciq.doc04.03.2020
КССПлощад Свобода КСС.xls04.03.2020
РАЗЯСНЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРАРАЗЯСНЕНИЯ.pdf13.03.2020
РАЗЯСНЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА 2РАЗЯСНЕНИЯ 2.pdf16.03.2020
решение за одобряване на обявление за изменение Решение за одобряване на обявл. за изменение или допълнителна информация.pdf23.03.2020
решение за одобряване на обявление за изменение и/или допълнителна информацияreshenie_22.pdf21.04.2020
Протокол по чл.54 от ППЗОП ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ.54 АЛ.7 ППЗОП.pdf28.09.2020
съобщение по чл.57, ал.4 от ППЗОПписмо_цени.pdf04.01.2021
Решение за определяне на изпълнител Решение_за_определяне_на_изпълнител.pdf11.01.2021
Протокол 2ПРОТОКОЛ 2.pdf11.01.2021
Писмо Решение Писмо_Решение.pdf11.01.2021
Доклад Доклад.pdf11.01.2021
Протокол 3ПРОТОКОЛ 3.pdf11.01.2021
Съобщение по чл. 57, ал. 4 от ППЗОПсъобщение_по_чл57__ал4_ППЗОП.pdf26.05.2021
Протокол ценово предложениеprotokol_cenovo_p_31052021.pdf01.06.2021
ДокладДОКЛАД.pdf01.06.2021
Протокол техн. предложениеprotokol_tehnp_25052021.pdf01.06.2021
Решение 006/01.06.2021 г.решение_006-01062021г.pdf01.06.2021
ДоговорДОГОВОР СМР пл. Свобода з..pdf02.07.2021
Обявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка.pdf02.07.2021
ОБ.ЗА ПРИКЛ ДОГ ОБ.ЗА ПРИКЛ ДОГ.pdf02.06.2022