Данни за поръчка
Предмет
Поръчка № Дата Обект на процедурата Вид процедурата Статус
Срок за подаване на оферти Дата на отваряне Стойност без ДДС, лв. ДДС, лв. Стойност с ДДС, лв.
Прикачени файлове
ОписаниеИме на файлаДатаИзтегли
Решение за откриване Решение за откриване.pdf02.03.2020
Обявление за поръчкаОбявление за поръчка.pdf02.03.2020
Техническа спецификацияТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ(Автозаписан).pdf03.03.2020
Приложение 1.2.Приложение 1.2.xls03.03.2020
ЕЕДОПespd-request.zip03.03.2020
Приложение 1.3.Приложение 1.3.xls03.03.2020
Проект на ДоговорПроект на Договор.doc03.03.2020
ДокументацияДокументация.doc03.03.2020
ОбразциОбразци.docx03.03.2020
Приложение 1.1.Приложение 1.1.xls03.03.2020
РАЗЯСНЕНИЕ ПО ПРОЦЕДУРАРАЗЯСНЕНИЯ.pdf10.03.2020
Образец Патентна декларация от ЗМДТОбразец Патентна декларация от ЗМДТ.pdf16.03.2020
Разяснения 2Разяснения 2.pdf16.03.2020
Образец Актове за установяване на административни нарушенияОбразец Актове за установяване на административни нарушения.pdf16.03.2020
Образец Декларация по чл. 14 част I от ЗМДТОбразец Декларация по чл.14 част І от ЗМДТ.pdf16.03.2020
Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОПprotokol1 (з).pdf30.04.2020
Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОПСъобщение по чл.57, ал. 3 от ППЗОП.pdf26.05.2020
Протокол технически предложения protokol tehnicheski.pdf22.06.2020
протокол ценови параметри protokol cenovi.pdf22.06.2020
решение за определяне на изпълнител reshenie041.pdf22.06.2020
докладdoklad.pdf22.06.2020
Договор ОП-1ОП-1 (з.).pdf23.07.2020
Обявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка.pdf23.07.2020
Договор ОП-3ОП-3 (з.).pdf23.07.2020
Договор ОП-2ОП-2 (з.).pdf23.07.2020
АНЕКС ОП 1АНЕКС_ОП_1_КАРИС зал.pdf30.05.2022
ОБ.ЗА ПРИКЛ ДОГ ОП 1ОП1 ОБ.ЗА ПРИКЛ.ДОГ.pdf30.05.2022
ОБ.ЗА ПРИКЛ ДОГ ОП 2ОП2 ОБ.ЗА ПРИКЛ.ДОГ.pdf30.05.2022
АНЕКС ОП 2АНЕКС_ОП_2_ТРАНС_КО зал.pdf30.05.2022