Данни за поръчка
Предмет
Поръчка № Дата Обект на процедурата Вид процедурата Статус
Срок за подаване на оферти Дата на отваряне Стойност без ДДС, лв. ДДС, лв. Стойност с ДДС, лв.
Прикачени файлове
ОписаниеИме на файлаДатаИзтегли
ОБЯВЛЕНИЕОБЯВЛЕНИЕ.pdf01.06.2020
ОбразциОбразци.docx01.06.2020
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.pdf01.06.2020
Проект на ДоговораПРОЕКТ НА ДОГОВОР.docx01.06.2020
ЕЕДОПespd-request.zip01.06.2020
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕРЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ.pdf01.06.2020
ДокументацияДОКУМЕНТАЦИЯ.pdf01.06.2020
РАЗЯСНЕНИЯРАЗЯСНЕНИЯ.pdf04.06.2020
ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ.54, АЛ.7 ОТ ППЗОПМПС протокол по чл.54.pdf22.07.2020
Съобщение suobstenie_2020-0015.pdf03.08.2020
ПРОТОКОЛ ЦЕНИПРОТОКОЛ_ЦЕНОВИ_ ОФЕРТИ залич.pdf28.08.2020
ДОКЛАДДОКЛАД залич.pdf28.08.2020
РЕШЕНИЕ ИЗПЪЛНИТЕЛРЕШЕНИЕ_ИЗПЪЛНИТЕЛ залич.pdf28.08.2020
Протокол технически предложения Протокол технически предложения.pdf28.08.2020
Обявление за възложена поръчка.pdfОбявление за възложена поръчка.pdf26.10.2020
ДоговорДоговор.pdf26.10.2020
Обявление за приключванеОбявление_за_приключване.pdf09.11.2022