Данни за поръчка
Предмет
Поръчка № Дата Обект на процедурата Вид процедурата Статус
Срок за подаване на оферти Дата на отваряне Стойност без ДДС, лв. ДДС, лв. Стойност с ДДС, лв.
Прикачени файлове
ОписаниеИме на файлаДатаИзтегли
reshenie 016reshenie_016 з..pdf19.03.2020
obqvleniee obiavlenie.pdf19.03.2020
Инвест. проекти ИП заличени.rar20.03.2020
ЕЕДОПЕЕДОП.zip20.03.2020
документация за участие dokumentaciq.doc20.03.2020
образци obrazci20.03.2020
проект на договор proekt na dogovor.doc20.03.2020
техническа спецификация ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ СН_Свобода VK.docx20.03.2020
разяснения разяснения.rar03.04.2020
решение за одобряване на обявление за изменение и/или допълнителна информацияreshenie_23.pdf21.04.2020
Съобщение ценисъобщение по чл.57, ал.4 ППЗОП.pdf25.08.2020
Протокол техн. предл.протокол_2.pdf14.09.2020
Протокол ценови предл.протокол_3.pdf14.09.2020
Решение класиранерешение_.pdf14.09.2020
Протокол по чл.54, ал.7 ППЗОПпротокл_1.pdf14.09.2020
Докладдоклад_.pdf14.09.2020
Обявление за възложена поръчкаОбявление за възл. поръчка СН Свобода.pdf26.10.2020
Списък експертиСписък_експерти.pdf26.10.2020
ДоговорДоговор_СН_Свобода_.pdf26.10.2020
Техн. предложениеТехн_предложение_СН_Свобода.pdf26.10.2020
Ценово предложениеЦеново_предложение_СН_Свобода_.pdf26.10.2020
Oбявление за приключванеОбявление_за_приключване на договор.pdf06.06.2022