Данни за поръчка
Предмет
Поръчка № Дата Обект на процедурата Вид процедурата Статус
Срок за подаване на оферти Дата на отваряне Стойност без ДДС, лв. ДДС, лв. Стойност с ДДС, лв.
Прикачени файлове
ОписаниеИме на файлаДатаИзтегли
Решение РЕШЕНИЕ.pdf15.06.2020
ЕЕДОП espd-request.zip15.06.2020
проект на договор Проект на договор.doc15.06.2020
образци Образци.docx15.06.2020
документация Документация.doc15.06.2020
Техническа спецификация Техническа спецификация.pdf15.06.2020
Обявление ОБЯВЛЕНИЕ.pdf15.06.2020
Съобщение suobshtenie_2020-0021.pdf03.08.2020
ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ.54 ОТ ЗОППРОТОКОЛ_ПО_ЧЛ54 залич.pdf06.08.2020
РЕШЕНИЕ ИЗПЪЛНИТЕЛРЕШЕНИЕ_ИЗПЪЛНИТЕЛ залич.pdf06.08.2020
ДОКЛАДДОКЛАД залич.pdf06.08.2020
ПРОТОКОЛ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯПРОТОКОЛ_ТЕХНИЧЕСКИ_ПРЕДЛОЖЕНИЯ заличен.pdf06.08.2020
ПРОТОКОЛ ЦЕНИПРОТОКОЛ_ЦЕНИ залич.pdf06.08.2020
ОБЯВ.ВЪЗЛ.ПОРЪЧКА АВТОМОБИЛ.pdf17.09.2020
Договор_автомобил_залич.pdf17.09.2020
Обявление за приключване на договор.pdfОбявление за приключване на договор.pdf21.10.2020