Данни за поръчка
Предмет
Поръчка № Дата Обект на процедурата Вид процедурата Статус
Срок за подаване на оферти Дата на отваряне Стойност без ДДС, лв. ДДС, лв. Стойност с ДДС, лв.
Прикачени файлове
ОписаниеИме на файлаДатаИзтегли
ОбразциОбразци СОО Доставка.docx12.06.2020
Техн. спецификацияТехническа спецификация.pdf12.06.2020
Информация АОПИнформация за публикувана в Профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 ЗОП.pdf12.06.2020
Документация за обществена поръчкаДокументация Доставка раб. облекло.docx12.06.2020
Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОПОбява_за_общ_поръчка_на_стойност_по_чл20__ал3_от_ЗОП.pdf12.06.2020
Проект на договорПроект на Договор.docx12.06.2020
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на офертиИнформация удълж. срок - доставка.pdf24.06.2020
ПРОТОКОЛПротокол зал..pdf07.07.2020
ДОГОВОРДоговор_ДВ-BG-697 залич..pdf24.08.2020