Данни за поръчка
Предмет
Поръчка № Дата Обект на процедурата Вид процедурата Статус
Срок за подаване на оферти Дата на отваряне Стойност без ДДС, лв. ДДС, лв. Стойност с ДДС, лв.
Прикачени файлове
ОписаниеИме на файлаДатаИзтегли
Решение №062Решение за откриване на процедура.pdf01.08.2019
Обявление №924952Обявление за поръчка.pdf01.08.2019
Техническа спецификация ОП-3ТЕХНИЧЕСКА_СПЕСИФИКАЦИЯ_с_Лешница з..pdf02.08.2019
ЕЕДОПespd-request.zip02.08.2019
ОбразциОбразци.docx02.08.2019
Техническа спецификация ОП-1ТЕХНИЧЕСКА_СПЕСИФИКАЦИЯ__с_Дренов з..pdf02.08.2019
Техническа спецификация ОП-2ТЕХНИЧЕСКА_СПЕСИФИКАЦИЯ_с_Владиня_з..pdf02.08.2019
КСС за Обособена позиция №3КСС за ОП3.xlsx02.08.2019
ДокументацияДокументация паметници.doc02.08.2019
Проект на ДоговорПроект на Договор.doc02.08.2019
КСС за Обособена позиция №1КСС за ОП1.xlsx02.08.2019
КСС за Обособена позиция №2КСС за ОП2.xlsx02.08.2019
18.09.2019Съобщение цени.pdf18.09.2019
01.10.2019ПРОТОКОЛ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.pdf01.10.2019
01.10.2019ПРОТОКОЛ ЦЕНИ.pdf01.10.2019
01.10.2019ДОКЛАД.pdf01.10.2019
01.10.2019РЕШЕНИЕ 079.pdf01.10.2019
01.10.2019ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ.54 ОТ ЗОП.pdf01.10.2019