Данни за поръчка
Предмет
Поръчка № Дата Обект на процедурата Вид процедурата Статус
Срок за подаване на оферти Дата на отваряне Стойност без ДДС, лв. ДДС, лв. Стойност с ДДС, лв.
Прикачени файлове
ОписаниеИме на файлаДатаИзтегли
обявление obqvlenie 916730.pdf17.06.2019
решение reshenie_916728 заличен.pdf17.06.2019
EEDOPespd-request EE.zip19.06.2019
арх. заснемане, обследване ЕЕ, скица-виза, ТП и доклад -об. поз.1 ,2, 3,4 и 5ПРИЛОЖЕНИЯ.rar19.06.2019
проект на договор проект на договор етап 3.docx19.06.2019
ценови таблици обособени позиции 1, 2, 3, 4 и 5Ценови таблици.rar19.06.2019
образци образци етап 3.docx19.06.2019
документация за участие документация тап 3.doc19.06.2019
техническа спецификация ТС Инженеринг Етап 3.docx19.06.2019
РЕШЕНИЕ ПРОМЯНА reshenie promqna.pdf01.07.2019
Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП Протокол по чл.54, ал.7 ППЗОП Инж. Етап 3.pdf20.11.2019
Писмо по чл.54, ал. от ППЗОППисмо Протокол по чл.54, ал.7 ППЗОП.pdf20.11.2019