Данни за поръчка
Предмет
Поръчка № Дата Обект на процедурата Вид процедурата Статус
Срок за подаване на оферти Дата на отваряне Стойност без ДДС, лв. ДДС, лв. Стойност с ДДС, лв.
Прикачени файлове
ОписаниеИме на файлаДатаИзтегли
Обявлениеobqvlenie za por 906135.pdf08.04.2019
Решение за откриванеreshenienza_otkr_906134 zal.pdf08.04.2019
ДокументацияДокументация.doc09.04.2019
Проект на договорproekt dogovor.doc09.04.2019
ЦГЛПР_Център за грижа за лица с психични разстройства2. ЦГЛПР_Център за грижа за лица с психични разстройства.pdf09.04.2019
espd-requestespd-reques.zip09.04.2019
Архитектурно заснемане5. Архитектурно заснемане.pdf09.04.2019
Образциobrazci09.04.2019
Техническа спецификацияtehnicheska specifikaciq.pdf09.04.2019
Скица с виза ДЕИВ3. Скица с виза ДЕИВ.pdf09.04.2019
АПОС № 552024. АПОС № 55202.pdf09.04.2019
Съобщение цениСъобщение цени.pdf18.06.2019
Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОППротокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП.pdf17.07.2019
Протокол технически предложенияПротокол технически предложения.pdf17.07.2019
Протокол ценови предложенияПротокол ценови предложения.pdf17.07.2019
ДокладДоклад.pdf17.07.2019
Решение за определяне на изпълнителРешение №054.pdf17.07.2019
Обявление за възложена поръчкаОбявление 929451 за възл. поръчка.pdf26.08.2019
ДоговорДоговор U-04.pdf26.08.2019