Данни за поръчка
Предмет
Поръчка № Дата Обект на процедурата Вид процедурата Статус
Срок за подаване на оферти Дата на отваряне Стойност без ДДС, лв. ДДС, лв. Стойност с ДДС, лв.
Прикачени файлове
ОписаниеИме на файлаДатаИзтегли
Проект на договорПроект на договор.doc03.09.2019
ПоканаПокана.pdf03.09.2019
Техническа спецификацияТехническа спецификация.pdf03.09.2019
Техническо задание 1Техническо_задание_1.pdf03.09.2019
Решение №071Решение за откриване на процедура.pdf03.09.2019
ОбразциОбразци.docx03.09.2019
Скица 3Скица 3.pdf03.09.2019
ЕЕДОПespd-request (11).zip03.09.2019
Техническо задание 3Техническо_задание_3.pdf03.09.2019
Скица 1Скица 1.pdf03.09.2019
Скица 2Скица 2.pdf03.09.2019
Техническо задание 2Техническо_задание_2.pdf03.09.2019
ДокладДоклад.pdf24.09.2019
Решение изпълнителРешение 078.pdf24.09.2019
ПротоколПротокол.pdf24.09.2019
Обявление за възложена поръчкаОбявление за възл. ДВ-888.pdf28.10.2019
Договорdv-888 z..pdf28.10.2019