Данни за поръчка
Предмет
Поръчка № Дата Обект на процедурата Вид процедурата Статус
Срок за подаване на оферти Дата на отваряне Стойност без ДДС, лв. ДДС, лв. Стойност с ДДС, лв.
Прикачени файлове
ОписаниеИме на файлаДатаИзтегли
Техническа спецификацияТехническа спецификация.pdf04.09.2019
Решение №072Решение за откриване на процедура.pdf04.09.2019
ПоканаПокана.pdf04.09.2019
ЕЕДОПespd-request (11).zip04.09.2019
ОбразциОбразци.docx04.09.2019
Проект на договорПроект на договор.docx04.09.2019
Решение за изпълнителРешение за изпълнител.pdf12.09.2019
Протокол от работата на комисиятаПротокол.pdf12.09.2019
Докладdoklad.pdf12.09.2019
Обявление за възложена поръчкаОбявл. в.п. офис.pdf04.10.2019
ДоговорДоговор -D08 (1).pdf04.10.2019
Обявление за приключване на договорОбявление за приключване на договор.pdf05.11.2019