Данни за поръчка
Предмет
Поръчка № Дата Обект на процедурата Вид процедурата Статус
Срок за подаване на оферти Дата на отваряне Стойност без ДДС, лв. ДДС, лв. Стойност с ДДС, лв.
Прикачени файлове
ОписаниеИме на файлаДатаИзтегли
ЕЕДОПespd-request (1).zip24.01.2020
Договор проектДОГОВОР проект.docx24.01.2020
ДокументацияДокументация.pdf24.01.2020
Техническа спецификацияТехническа спецификация.pdf24.01.2020
ОбразциОбразци.docx24.01.2020
Обявление за поръчкаОбявление за поръчка.pdf24.01.2020
Решение за откриване на процедураРешение за откриване на процедура.pdf24.01.2020
Приложение №1Приложение №1 - КСС за ОП-1.xlsx24.01.2020
Приложение №2Приложение №2 - КСС за ОП-2.xlsx24.01.2020
Приложение №3Приложение №3 - КСС за ОП-3.xlsx24.01.2020
Приложение №4Приложение №4 - КСС за ОП-4.xlsx24.01.2020
РАЗЯСНЕНИЯ document.pdf07.02.2020
разясненияvuprosi otgovori materiali.pdf12.02.2020
РазясненияРазяснения 3.pdf20.02.2020