Данни за поръчка
Предмет
Поръчка № Дата Обект на процедурата Вид процедурата Статус
Срок за подаване на оферти Дата на отваряне Стойност без ДДС, лв. ДДС, лв. Стойност с ДДС, лв.
Прикачени файлове
ОписаниеИме на файлаДатаИзтегли
ПРОЕКТ НА ДОГОВОРПроект+на+Договор+улици.docx04.12.2019
ПоканаПОКАНА залич.pdf04.12.2019
техническа спецификацияТЕХНИЧЕСКА_СПЕЦИФИКАЦИЯ залич.pdf04.12.2019
ОбразциОбразци.docx04.12.2019
КССKSS ЗА ПУБЛИКУВАНЕ.xlsx04.12.2019
Решение за откриванеРЕШЕНИЕ_084 заличен.pdf04.12.2019
ЕЕДОПespd-request.zip04.12.2019
ДОКЛАДДОКЛАД.pdf07.01.2020
РЕШЕНИЕРЕШЕНИЕ ИЗПЪЛНИТЕЛ.pdf07.01.2020
ПРОТОКОЛПРОТОКОЛ.pdf07.01.2020