Данни за поръчка
Предмет
Поръчка № Дата Обект на процедурата Вид процедурата Статус
Срок за подаване на оферти Дата на отваряне Стойност без ДДС, лв. ДДС, лв. Стойност с ДДС, лв.
Прикачени файлове
ОписаниеИме на файлаДатаИзтегли
решениеresh083 заличено.pdf04.11.2019
обявление за поръчкаобявление за поръчка.pdf04.11.2019
06.11.2019Приложение № 1.3.xlsx06.11.2019
06.11.2019Приложение № 1.4.xlsx06.11.2019
06.11.2019Техническа спецификация ОП1 и ОП2.docx06.11.2019
06.11.2019Техническа спецификация ОП3 и ОП4.pdf06.11.2019
06.11.2019Проект на договор за ОП 1 и ОП 2.doc06.11.2019
06.11.2019ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ОП3 иОП4.doc06.11.2019
06.11.2019espd-request.zip06.11.2019
06.11.2019Образци за ОП 1 и ОП2.docx06.11.2019
06.11.2019Приложение № 1.1.xlsx06.11.2019
06.11.2019Документация.doc06.11.2019
06.11.2019КОНЦЕПЦИЯ ЗА БРАНДИНГ ЗА ОП1 и ОП2.pdf06.11.2019
06.11.2019Приложение № 1.2.xlsx06.11.2019
Приложение 2 Единен наръчник на бенефициента за ОП1 и ОП2.pdf06.11.2019
06.11.2019Образци за ОП 3 и ОП4.docx06.11.2019
СЪОБЩЕНИЕ ЦЕНИСЪОБЩЕНИЕ ЦЕНИ.pdf16.12.2019
ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ.54ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ.54.pdf13.01.2020
ПРОТОКОЛ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯПРОТОКОЛ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.pdf13.01.2020
ПРОТОКОЛ ЦЕНИПРОТОКОЛ ЦЕНИ.pdf13.01.2020
ДОКЛАДДОКЛАД.pdf13.01.2020
РЕШЕНИЕ ИЗПЪЛНИТЕЛРЕШЕНИЕ ИЗПЪЛНИТЕЛ.pdf13.01.2020