Данни за поръчка
Предмет
Поръчка № Дата Обект на процедурата Вид процедурата Статус
Срок за подаване на оферти Дата на отваряне Стойност без ДДС, лв. ДДС, лв. Стойност с ДДС, лв.
Прикачени файлове
ОписаниеИме на файлаДатаИзтегли
решениеresh083 заличено.pdf04.11.2019
обявление за поръчкаобявление за поръчка.pdf04.11.2019
06.11.2019Приложение № 1.3.xlsx06.11.2019
06.11.2019Приложение № 1.4.xlsx06.11.2019
06.11.2019Техническа спецификация ОП1 и ОП2.docx06.11.2019
06.11.2019Техническа спецификация ОП3 и ОП4.pdf06.11.2019
06.11.2019Проект на договор за ОП 1 и ОП 2.doc06.11.2019
06.11.2019ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ОП3 иОП4.doc06.11.2019
06.11.2019espd-request.zip06.11.2019
06.11.2019Образци за ОП 1 и ОП2.docx06.11.2019
06.11.2019Приложение № 1.1.xlsx06.11.2019
06.11.2019Документация.doc06.11.2019
06.11.2019КОНЦЕПЦИЯ ЗА БРАНДИНГ ЗА ОП1 и ОП2.pdf06.11.2019
06.11.2019Приложение № 1.2.xlsx06.11.2019
Приложение 2 Единен наръчник на бенефициента за ОП1 и ОП2.pdf06.11.2019
06.11.2019Образци за ОП 3 и ОП4.docx06.11.2019
СЪОБЩЕНИЕ ЦЕНИСЪОБЩЕНИЕ ЦЕНИ.pdf16.12.2019
ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ.54ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ.54.pdf13.01.2020
ПРОТОКОЛ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯПРОТОКОЛ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.pdf13.01.2020
ПРОТОКОЛ ЦЕНИПРОТОКОЛ ЦЕНИ.pdf13.01.2020
ДОКЛАДДОКЛАД.pdf13.01.2020
РЕШЕНИЕ ИЗПЪЛНИТЕЛРЕШЕНИЕ ИЗПЪЛНИТЕЛ.pdf13.01.2020
Обявл. за възложена пор.Обявление за възл. поръчка.pdf08.04.2020
Договор Обос. поз. 1dog_oic_obos_1_reib залич.pdf08.04.2020
Договор Обос. поз. 2dog_oic_obos_2_karis залич.pdf08.04.2020
Договор Обос. поз. 3dog_oic_obos_3_reib залич.pdf08.04.2020
Договор Обос. поз. 4dog_oic_obos_4_karis залич.pdf08.04.2020