Данни за поръчка
Предмет
Поръчка № Дата Обект на процедурата Вид процедурата Статус
Срок за подаване на оферти Дата на отваряне Стойност без ДДС, лв. ДДС, лв. Стойност с ДДС, лв.
Прикачени файлове
ОписаниеИме на файлаДатаИзтегли
Решение за откриване на процедураРешение за откриване на процедура.pdf14.10.2019
Обявление за поръчкаОбявление за поръчка.pdf14.10.2019
ОбразциОбразци.docx14.10.2019
ДокументацияДокументация.doc14.10.2019
ЕЕДОПespd-request.zip14.10.2019
Приложение №2Приложение №2 Приложение 11.11 Доклад за фактически констатации.doc14.10.2019
Приложение №3Приложение №3 Инструкция - ангажименти.pdf14.10.2019
Проект на ДоговорПроект на Договор.doc14.10.2019
Приложение №1Приложение №1 Единен наръчник на бенефициента.pdf14.10.2019
Техническа спецификацияТехническа спецификация.pdf14.10.2019
Решение 002/09.01.2020 г. Решение_002_09012020.pdf09.01.2020
Писмо Решение 002/09.01.2020 Писмо_Решение_002.pdf09.01.2020
Обявление за възложена поръчкаОбявл. прекратяване одит.pdf23.01.2020