Данни за поръчка
Предмет
Поръчка № Дата Обект на процедурата Вид процедурата Статус
Срок за подаване на оферти Дата на отваряне Стойност без ДДС, лв. ДДС, лв. Стойност с ДДС, лв.
Прикачени файлове
ОписаниеИме на файлаДатаИзтегли
Приложение 1.2Приложение № 1.2.xlsx07.02.2020
Единен наръчник на бенефициентаЕдинен наръчник на бенефициента.pdf07.02.2020
Проект на договорПроект на договор.doc07.02.2020
ЕЕДОПespd-request (2).zip07.02.2020
Обявление за поръчкаОбявление за поръчка.pdf07.02.2020
Решение за откриване на процедураРешение за откриване на процедура.pdf07.02.2020
Техническа спецификацияТехническа спецификация.pdf07.02.2020
Документация за обществена поръчкаДокументация.pdf07.02.2020
ОбразциОбразци.docx07.02.2020
Приложение 1.1Приложение № 1.1.xlsx07.02.2020
СЪОБЩЕНИЕ ЦЕНИСЪОБЩЕНИЕ ЦЕНИ.pdf31.03.2020
ПРОТОКОЛ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯПРОТОКОЛ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.pdf07.05.2020
РЕШЕНИЕ КЛАСИРАНЕРЕШЕНИЕ КЛАСИРАНЕ.pdf07.05.2020
ПРОТОКОЛ ЦЕНИ ПУБЛИЧНОСТПРОТОКОЛ ЦЕНИ ПУБЛИЧНОСТ.pdf07.05.2020
ДОКЛАДДОКЛАД.pdf07.05.2020
ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 54ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ.54.pdf07.05.2020
Обявление за възложена поръчкаОБЯВ.ВЪЗ.ПО-ЧКА.pdf03.07.2020
ДОГОВОРР ОП 2ДВ-БГ-533 ИНФОВИЗИОН ОП2 - заличено.pdf03.07.2020
Обявл. възл. поръчка ОП-1ОБЯВ.ВЪЗ.ПО-ЧКА ДИ ЕМ АЙ ОП-1.pdf08.07.2020
Договор ДИ ЕМ АЙДВ-BG-571_Ди_Ем_Ай_ОП1 залич.pdf08.07.2020