Данни за поръчка
Предмет
Поръчка № Дата Обект на процедурата Вид процедурата Статус
Срок за подаване на оферти Дата на отваряне Стойност без ДДС, лв. ДДС, лв. Стойност с ДДС, лв.
Прикачени файлове
ОписаниеИме на файлаДатаИзтегли
решение Решение за откриване на процедура №040.pdf03.06.2019
обявление Обявление за поръчка.pdf03.06.2019
образци оп 5 и оп 6Образци за ОП 5 и ОП 6.docx04.06.2019
приложение 1.1Приложение № 1.1.xlsx04.06.2019
проект на договор оп1 и оп2Проект на договор за ОП 1 и ОП 2.doc04.06.2019
приложение 1.2Приложение № 1.2.xlsx04.06.2019
приложение 1,3Приложение № 1.3.xlsx04.06.2019
образци оп 3 и оп4Образци за ОП 3 и ОП 4.docx04.06.2019
образци оп1 и оп2Образци за ОП 1 и ОП 2.docx04.06.2019
документация Документация.doc04.06.2019
тс библиотека3 ТС Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев“ гр. Ловеч.docx04.06.2019
тс патронаж1 ТС_Публичност_ПАТРОНАЖНА_ГРИЖА.docx04.06.2019
приложение 1.4Приложение № 1.4.xlsx04.06.2019
приложение 1.6.Приложение № 1.5.xlsx04.06.2019
тс ее2 ТС Публичност EE- III.docx04.06.2019
проект на договор оп 5 и оп 6Проект на договор за ОП 5 и ОП 6.doc04.06.2019
приложение 1.6Приложение № 1.6.xlsx04.06.2019
проект на договор оп3 и оп4Проект на договор за ОП 3 и ОП 4.doc04.06.2019
EEDOPespd-request p.zip04.06.2019
Решение за прекратяване на об. п. №2Решение №051.pdf11.07.2019
Съобщене на осн. чл.57, ал.3 ППЗОПСъобщение.pdf15.07.2019
Протокол техн. предложенияПротокол техн. предложения з..pdf24.07.2019
ДокладДоклад з..pdf24.07.2019
Решение 057Решение_057 класиране з..pdf24.07.2019
Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОППротокол по чл.54, ал. 7 от ППЗОП з..pdf24.07.2019
Протокол ценови предложенияПротокол ценови предложения з..pdf24.07.2019
Обявление за прекратяване на обособена позиция 2Обявление ОП-2.pdf29.07.2019
Договор ОП-1Договор_за_ОП_1_залич.pdf20.09.2019
Договор ОП-3Договор_за_ОП_3_залич.pdf20.09.2019
Договор ОП-4Договор_за_ОП_4 залич.pdf20.09.2019
Обявление за възложена поръчкаОбявл. за възложена поръчка - 5 договора.pdf20.09.2019
Договор ОП-5Договор_за_ОП_5 залич.pdf20.09.2019
Договор ОП-6Договор_за_ОП_6 залич.pdf20.09.2019