Данни за поръчка
Предмет
Поръчка № Дата Обект на процедурата Вид процедурата Статус
Срок за подаване на оферти Дата на отваряне Стойност без ДДС, лв. ДДС, лв. Стойност с ДДС, лв.
Прикачени файлове
ОписаниеИме на файлаДатаИзтегли
Решение за откриване на процедураРешение за откриване на процедура.pdf17.02.2020
Обявление за поръчкаОбявление за поръчка.pdf17.02.2020
ЕЕДОПespd-request (3).zip19.02.2020
Приложение №2 - Приложение 11.11Приложение №2 Приложение 11.11 Доклад за фактически констатации.doc19.02.2020
Проект на ДоговорПроект на Договор.doc19.02.2020
Приложение №3 ИнструкцияПриложение №3 Инструкция - ангажименти.pdf19.02.2020
Техническа спецификация одит СвободаТехническа спецификация одит Свобода.pdf19.02.2020
ДокументацияДокументация.doc19.02.2020
Техническа спецификация одит ЕЕ - етап 3Техническа спецификация одит ЕЕ Етап-3.pdf19.02.2020
ОбразциОбразци.docx19.02.2020
Приложение №1 Единен наръчник на бенефициентаПриложение №1 Единен наръчник на бенефициента.pdf19.02.2020
РАЗЯСНЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРАРАЗЯСНЕНИЯ.pdf13.03.2020
ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ.54 ОТ ЗОППРОТОКОЛ ПО ЧЛ.54.pdf04.05.2020
съобщение цениСЪОБЩЕНИЕ ЦЕНИ.pdf03.06.2020
РЕШЕНИЕ ИЗПЪЛНИТЕЛРЕШЕНИЕ_042 заличена.pdf13.07.2020
ДОКЛАДДОКЛАД заличен.pdf13.07.2020
ПРОТОКОЛ ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯПРОТОКОЛ_ЦЕНИ_ОДИТ заличена.pdf13.07.2020
ПРОТОКОЛ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯПРОТОКОЛ_ТЕХНИЧЕСКИ_ПРЕДЛ заличен.pdf13.07.2020