Данни за поръчка
Предмет
Поръчка № Дата Обект на процедурата Вид процедурата Статус
Срок за подаване на оферти Дата на отваряне Стойност без ДДС, лв. ДДС, лв. Стойност с ДДС, лв.
Прикачени файлове
ОписаниеИме на файлаДатаИзтегли
Обявление ОБЯВЛЕНИЕ.pdf07.10.2019
Решение за откриване РЕШЕНИЕ.pdf07.10.2019
Проект на договорПроект на Договор.doc08.10.2019
ЕЕДОПespd-request.zip08.10.2019
Ценови таблици Ценови таблици.rar08.10.2019
Образци Образци+НПЕЕМЖС.docx08.10.2019
техническа спецификация ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.pdf08.10.2019
Докоментация за участие документация нп етап 2 инженеринг.doc08.10.2019
разяснения разяснение.pdf15.10.2019
линк енергийно обследванекоригирани приложения обследване.docx15.10.2019
Образец №3 - корекция образец 3 коригиран.docx22.10.2019
Решение за изменение obqvlenie_za_izmenenie.pdf22.10.2019
разяснения 2 - въпроси и отговориВъпроси_и_отговори заличена инф..pdf23.10.2019
въпроси и отговори Отговори 28.10.pdf28.10.2019
отговори 01.11.отговори 01.11..pdf01.11.2019
отговор 05.11.отговор 05.11..pdf05.11.2019
Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОППротокол по чл.54, ал.7 ППЗОП Етап2 НПЕЕМЖС.pdf24.04.2020
Писмо Писмо 70-00-857-24.04.20 г..pdf24.04.2020